Zachycování dešťové vody

  1. Dotace až 105 000

  2. Financování u nás na pobočce již s nulovou hotovostí

  3. Ekologické řešení, které ušetří měsíční náklady za vodu

Jak funguje zachycování dešťové vody

Déšť teče skrz okapové svody ze střechy a následně putuje potrubím do nádrže. Na vývod okapů se instalují v případě využití vody v domácnosti filtry na hrubé nečistoty – takzvané gajgry.

Voda se do nádrže napouští potrubím zavedeným ke dnu. Sníží se tak víření vody a urychlí se usazování těžších částic, jako je například písek. Lehčí částečky (pyl nebo prach) vyplavou na hladinu, kde zůstanou až do naplnění jímky, poté jsou přepadem s přebytečnou vodou odplaveny do kanalizace nebo do zasakovacího objektu.

Při přeplnění nádrže odtéká voda ze sifonového přepadu přes zpětnou klapku. Potřebná voda se odsává pomocí − plovoucího koše s filtračním sítkem, jež odebírá čistou vodu asi 15 centimetrů pod horní hladinou. Čerpadlo při nedostatku dešťové vody v nádrži přepne sání čerpadla na sání z vyrovnávací nádržky. Z doplňovací jednotky je voda dopravována potrubím ke spotřebičům, vše řídí elektronická jednotka.

Při využití dešťové vody pro zavlažování a splachování WC můžete získat jednorázovou fixní dotaci 30 000 Kč a dále 3 500 Kč za každý m3 objemu nádrže. Na zpracování žádosti o dotaci včetně projektu dostanete dalších 5 000 Kč. V případě využití odpadní (šedé) vody v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže) lze dosáhnout až na 105 000 Kč.

Proč si zařídit zachycování dešťové vody?

Velka úspora nákladů za vodu

Díky zachycování dešťové vody jste schopni ušetřit až 40% měsíčních nákladů za vodu.

Soběstačnost

V případě opravdu horkých letních dnů se vás netýká zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů.

Předcházejte vodnímu kameni

Dešťová voda je na rozdíl od běžné pitné vody měkká, proto se při jejím využití v potrubí ani spotřebičích neusazuje vodní kámen.

Nevíte jakou technologii vybrat?

Rádi vám poradíme!
Konzultace dodáváme zdarma, neváhejte nás kontaktovat!

napište nám
Kontakt